Kombi prijevoz "Strmota"

Kombi prijevoz StrmotaKombi prijevoz StrmotaKombi prijevoz StrmotaKombi prijevoz StrmotaKombi prijevoz Strmota


Dužina teretnog prostora: 3,5 m
Širina teretnog prostora: 1,7 m
Visina teretnog prostora: 1,9 m
Dopuštena nosivost: 1500 kg

GRADSKI PRIJEVOZ - 150kn

Ako ne vjerujete Vi nazovite :

 

Telefoni:

01 3885097

095 9106609